การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา 3 ชนิด ได้เชิญวิทยากรที่เป็นผู้ัตัดสินที่มีความรู้ ความชำนาญของกีฬาแต่ละชนิด มาให้ความรู้ และสาธิตการเล่นและตัดสิน ทั้งบรรยายก่อนการฝึกและในขณะที่ฝึก ก็จะสอนไปด้วยในขณะเดียวกัน ผู้เข้าอบรม ได้ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ

About these ads

เกี่ยวกับ nesdthai

ที่อยู่ เลขที่ 84 หมู่ 1 ต.ดอนหว่าน อ เมือง จ มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 081 511 6449 โทรสาร 02 705 2799

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s